"THAT'S WHAT STORYTELLER DO.WE RESTORE ORDER WITH IMAGINATION"

Walt Disney

לספר סיפור רב-ממדי היא מלאכת אומנות, כל החושים מעורבים, כל הכלים העומדים לרשותי משרתים את הנרטיב, צורה, פונקציה, אור, צבע, טקסטורה, ריח, צליל, פרופורציה וחומר.
המינון המדויק בין אסתטיקה, דמיון, חדשנות ופונקציונליות, ההבנה של הצרכים והמהווים העמוקים  ביותר, ההקפדה והדייקנות שמושקעים בכל פרויקט, יוצרים את מרחב החיים המדויק לכל אחד, לחיות בו.

                       052-3744421                                                                                                                             rachabarak@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                             

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Instagram - Black Circle